In juli 2020 ging ons project De Route van School naar Werk van start. Ons doel: meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk krijgen. Het was daarbij niet onze intentie een nieuw initiatief neer te zetten, maar te kijken wat er efficiënter kan in de route van school naar werk en te onderzoeken wat er nou echt werkt. Vele onderzoeken, bijeenkomsten, interviews en een coronacrisis later, delen we in dit online magazine de belangrijkste inzichten en mooie praktijkvoorbeelden.

Centraal in het project staat de Dinges, de ‘kampioen van het hedendaagse netwerken’, die meer dan gemiddeld in staat is om de vele betrokken personen en instanties met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. In dit geval de stagebegeleider of -coördinator. Een cruciale rol, waarvan de impact niet altijd (direct) zichtbaar is.

Een rol ook die erom vraagt dat je je onzekerheid durft te omarmen, je kwetsbaar durft op te stellen en buiten de gebaande paden durft te gaan om verandering te bewerkstelligen. Want de route van school naar werk is geen wetenschap, het is maatwerk. Dat blijkt wel uit het verhaal van Dinges Marit en leerling Giovanni.

We hadden tijdens het project intensief contact met schoolleiders, stagebegeleiders, werkgevers, ouders, gemeenten en natuurlijk de jongeren zelf. En kwamen tot de conclusie dat we als projectteam – met al ons regel- en verbindingswerk – eigenlijk ook een Dinges zijn. En dat het net als bij de route naar werk niet altijd loopt zoals gepland. Door de coronacrisis konden we lang niet alles doen wat we bij de start van het project hadden bedacht en dus moest er flink worden geïmproviseerd. Heel fijn dat we daarbij konden rekenen op de flexibiliteit en steun van de initiatiefnemer en opdrachtgever van dit project, Anneke Wilms, programmamanager bij Instituut Gak. Onze ‘Opperdinges’. Daarvoor onze dank!

We hopen dat onze activiteiten, gesprekken, bevindingen en verhalen ertoe bijdragen dat nog meer jongeren een passende plek vinden waar ze helemaal tot hun recht komen. En dat ze in de weg daarnaartoe niet worden belemmerd door negatieve beeldvorming of door de ‘diplomamaatschappij’ waarbij het MBO lonkt. En vooral dat de jongeren écht worden gehoord in wat ze willen en worden gezien in wat ze kunnen. Eigenlijk wensen we al deze leerlingen een Dinges in hun omgeving toe. Iemand die het lef heeft om buiten de gebaande paden mee te helpen hun droom, wat die ook is, te verwezenlijken.

Namens het projectteam wensen we je veel leesplezier!

Branko Hagen, Christine Swart, Gilles Gerth, Hans Bosselaar, Henk Krauwel en Monique Vering

Meet the team

Branko Hagen

Christine Swart

Gilles Gerth

Hans Bosselaar

Henk Krauwel

Monique Vering

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan