(oud) Leerlingen
aan het woord

In het project De Route van School naar Werk staat de (oud-)leerling centraal. Hoe ervaren zij het proces van school naar werk? Wat zijn de knelpunten? En waar liggen de kansen? Een Arenagesprek biedt jongeren een podium, een kans om in een veilige omgeving hun stem te laten horen. En ook écht gehoord te worden.

Lees meer

Het Arenagesprek

Als de school, de stagebegeleider, de jobcoach, de werkgever en andere betrokkenen de wensen en behoeften van (oud-)leerlingen goed kennen, kunnen zij de ondersteuning verbeteren. Een Arenagesprek is een prachtige werkvorm om deze wensen en behoeften letterlijk op tafel te krijgen.

Tijdens het gesprek gaan (oud-)leerlingen onder begeleiding met elkaar in gesprek zonder dat zij in de rede worden gevallen door (stage)begeleiders, werkgevers, ouders, jobcoaches en andere betrokken. Die mogen alleen luisteren en zitten op enige afstand in de ring. De (oud-)leerlingen delen zo op een open en veilige manier wat er goed gaat, wat er beter kan en wat ze nodig hebben.

In het gesprek wordt ingezoomd op een aantal fases: op de oriëntatie op werk, stages en de begeleiding door de stagebegeleider/ -coördinator. Maar ook op de eerste werkervaring en de begeleiding ter plekke. En de rol en verwachtingen ten aanzien van andere betrokkenen, zoals ouders, de gemeente, de jobcoach etc.

Na het gesprek verlaten de leerlingen ‘de Arena’ en gaan de toehoorders met elkaar in gesprek over wat zij gehoord en gezien hebben. En over wat zij meenemen en morgen anders gaan doen.

Gedurende het project zijn twee Arenagesprekken gehouden. Het eerste gesprek vond online plaats in samenwerking met het Terra Nigra Praktijkonderwijs in Maastricht. Het tweede gesprek in Hal4 in Rotterdam, in samenwerking met Stichting BOOR en de Job Academie 2.0.

Arenagesprek

Rotterdam

Lees meer

Arenagesprek

Maastricht

Lees meer

Ook een Arenagesprek organiseren?
In dit handboek vind je meer informatie
over onze aanpak.

Download handboek

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan