Interview Jochem de Kok en Gitte Nagel

Interview Jochem de Kok en Gitte Nagel

Sinds enkele jaren kunnen leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs een leerwerk-traject volgen aan de Job Academie van Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Ze leren daar te voldoen aan de eisen van werkgevers om zo door te stromen naar een betaalde baan. “Maar dit gaat verder dan alleen werk”, zegt Jochem de Kok, P&O-adviseur van het ziekenhuis. “Wij bieden met dit traject een perspectief op een ander leven.”

 

Ze leren hier vaardigheden die ze ontzettend goed helpen in hun verdere leven

In 2016 sloegen vier regionale partijen, Stichting Boor, Franciscus Gasthuis & Vlietland, jobcoachorganisatie Potenco en Stichting MEE, de handen ineen om moeilijk lerende kinderen aan een baan te helpen. “De Job Academie is speciaal opgezet voor leerlingen die naast de reguliere stages nog wat extra vlieguren nodig hebben”, zegt Gitte Nagel, afdelingshoofd van de Job Academie. “Voor wie de stap naar arbeid nog niet zo vanzelfsprekend is.” In het ziekenhuis krijgen ze een jaar lang, vijf dagen per week, intensieve begeleiding van een leerkracht uit het onderwijs, een jobcoach en buddy’s uit het bedrijf.

Het opleidingsprogramma is gebaseerd op de Amerikaanse methode SEARCH en gaat uit van de verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de leerling. “Dat betekent dat je werkt met het ‘alles eruit halen wat erin zit-principe’. Maar wel met intensieve begeleiding en het serieus nemen van deze jongeren en hun leervermogens”, verduidelijkt P&O-adviseur Jochem De Kok van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

“En we helpen ze dus in een praktische opleidingssituatie te ontwikkelen naar een volwaardige baan. Maar om die baan vervolgens te behouden, moeten alle elementen daaromheen ook goed zijn. Zo is het zaak dat ze het thuis goed hebben geregeld om op tijd te komen, dat ze op hun werk kunnen komen, dat hun financiën enigszins op orde zijn, dat ze gezond blijven, dat ze kunnen communiceren met collega’s en dat ze zelf een goede collega zijn. Het programma omvat dus veel meer dan alleen de vaardigheden van het werken.”

Nagel vertelt dat ze de eerste jaren heel intensief bezig zijn geweest om het SEARCH-programma passend te maken voor Nederland. “Want in Amerika is de regel- en wetgeving heel anders en worden er andere eisen gesteld.” De Kok vult aan: “Daarnaast waren we veel tijd kwijt aan het regelen van de financieringsstromen, het vormgeven van de opleidingen en aan het overtuigen van de verschillende partijen dat dit een goed, nieuw traject is waar we onze schouders onder moesten zetten. De werkgever krijgt namelijk wel te maken met mensen die langzamer leren en meer begeleiding nodig hebben. En voor scholen betekent het dat de docent op locatie gaat werken.”

‘Ongelooflijk gemotiveerd’

Leerlingen kunnen bij de Job Academie in Franciscus Gasthuis & Vlietland solliciteren als hun stagebegeleider denkt dat ze daarvoor geschikt zijn. Nadat ze een brief hebben geschreven, vindt er een sollicitatiegesprek en een assessment plaats met iemand in het ziekenhuis en de leerkracht die op de Job Academie aanwezig is. “De werkgever bepaalt uiteindelijk of de jongere in het ziekenhuis aan de slag gaat”, zegt De Kok. “De belangrijkste afwegingen daarbij zijn interesse en motivatie. Wat wij in het ziekenhuis zien, is dat de meeste leerlingen ongelooflijk gemotiveerd zijn. En ze zijn zich heel bewust van de kansen die dit traject ze biedt.” Nagel herkent dat en heeft daar wel een verklaring voor: “Het is leren in een echte situatie waarbij er reëel baanperspectief is.”

De werkzaamheden in het ziekenhuis zijn heel divers, stelt De Kok. “De leerlingen kunnen onder meer werken in het restaurant, als schoonmaker, logistiek medewerker of afdelingsassistent. Daardoor kunnen ze na het traject op veel plekken terecht, ook buiten het ziekenhuis.” Maar hij wijst er wel op dat er goed moet worden gekeken naar wat een leerling wil. “Ik was in het begin heel trots dat ik voor een meisje een schoonmaakbaan had gerealiseerd, maar zij gaf aan dat ze helemaal niet van schoonmaken hield. Ik dacht: ‘Verdorie, heb ik zoveel moeite gedaan om alle hobbels te nemen en dan willen ze ook nog wat’. Zo stom dat ik dat niet had bedacht. We zijn het gaan omdraaien en dat werkt, want als je iets doet wat je leuk vindt, dat heb ik zelf ook, gaat het vaak wel lukken.”

Het is echt een omslag in denken en doen

Baan, rijbewijs, huis, trouwen

Het valt De Kok op dat veel van deze jongeren heel onzeker en afhankelijk zijn als ze voor het eerst in het ziekenhuis komen, maar hij ziet ze heel snel ontwikkelen. “Na één of twee maanden gaan ze van kinderen naar jongvolwassenen. Ze beginnen toekomstplannen te maken en nemen veel meer zelf het initiatief. Wij proberen ze in dit traject ook heel erg te ondersteunen in hun zelfstandigheid. We maken ze bewuster van de arbeidsmarkt, van zichzelf en van het belang van profileren. Allemaal vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij en die ze ontzettend goed helpen in hun verdere leven. Daar ben ik echt van overtuigd.”

Nagel: “Er was een jongen van wie de ouders dachten: ‘Gaat dat wel lukken naar arbeid, moet het niet gewoon dagbesteding worden?’ Inmiddels heeft hij een baan in het ziekenhuis, zijn rijbewijs, een eigen huisje en gaat hij trouwen. Op zijn school hadden ze nooit verwacht dat dat allemaal zou lukken. Zo zijn er meerdere voorbeelden van jongeren bij wie de kans van slagen best twijfelachtig was en die nu gewoon volledige banen hebben.”

Volgens De Kok is 70 tot 80 procent van de leerlingen die op de Job Academie heeft gezeten inmiddels doorgestroomd naar een baan op niveau. “Dan wel bij ons, dan wel bij een ander bedrijf in de regio. Dat is zo’n enorme winst, want veel van de jongeren in deze doelgroep klooien de eerste jaren vaak maar wat aan met vrijwilligerswerk en allerlei verschillende baantjes. We gaan niet goed met deze mensen om.”

Meer Job Academies

Er zijn nu ook Job Academies op twee basisscholen van Stichting BOOR, in een verzorgingshuis en bij een bouwbedrijf. “In de toekomst willen we dat nog verder uitbreiden”, zegt Nagel. “En we bekijken nu ook de mogelijkheden voor een Job Academie voor mensen met een lichamelijke beperking, die weer op een andere manier intensievere begeleiding nodig hebben.” Sinds kort is ook al gestart met de Job Academie 2.0 om jongeren in hun eerste jaar als werknemer te begeleiden én met het Uitstroom Trainingscentrum voor jongeren die een minder intensief traject nodig hebben om uit te stromen naar werk.

“Het is heel lang de tendens geweest van: ‘Jij zit op Speciaal Onderwijs, dus ga maar schoonmaken’. Maar deze leerlingen willen en kunnen veel meer”, stelt Nagel. Ze hoopt daarom dat jongeren in heel Nederland in de toekomst gebruik kunnen maken van Job Academies. “Maar als je zoiets opzet, moet je wel zorgen voor kwaliteitsbewaking en werkgevers en onderwijsinstellingen die het snappen. Je moet nauw samenwerken en met elkaar willen vallen en opstaan.” De Kok voegt daaraan toe: “En je moet als team bereid zijn verder te gaan dan de gebaande paden. Het is echt een omslag in denken en doen, maar superleuk en superwaardevol.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan