Arenagesprek Rotterdam

Op 23 maart 2022 organiseerden we in samenwerking met Stichting BOOR/de Job Academie een Arenagesprek in Hal4 in Rotterdam. Vier jongeren vertelden in alle openheid over hun route van school naar werk. Hoe hebben zij het traject ervaren? Wat heeft het hen opgeleverd en wat zou er nog verbeterd kunnen worden? In de buitenring zaten medewerkers, docenten, ouders, een werkgever, jobcoaches en andere stakeholders. Zij gingen na afloop met elkaar in gesprek over wat zij hadden gehoord. Het gesprek werd geleid door Ismail Aghzanay (leraar van het jaar 2021), ondersteund door Mieke Willemstein (docent Job Academie 2.0).

Lees verder

 

Ik probeer weleens mijn problemen op de werkvloer aan te kaarten. Maar eigenlijk doen ze er niks mee.

In een Arenagesprek staat de leerling centraal en wordt er een open en veilige sfeer gecreëerd waardoor de jongeren hun verhaal kunnen vertellen, zonder dat de toehoorders hierop reageren. Het belangrijkste uitgangspunt van zo’n gesprek is dat de ervaringswereld van de jongeren in beeld wordt gebracht: Hoe hebben zij hun stages en ondersteuning (in stage en in baan) ervaren? Wat ging in hun situatie goed en wat kan beter?

Gesprek met de jongeren

Een van de deelnemers aan het gesprek is nog leerling en loopt stage. De andere jongeren zijn aan het werk via de Job Academie. Ze werken bij werkgevers die er bewust voor kiezen deze jongeren in dienst te nemen. Ze komen 1 keer in de 2 weken bij elkaar in de Job Academie 2.0, bespreken hoe het op hun werk gaat en leren van elkaars ervaringen en oplossingen.

Ervaringen met de werkgever

De ervaringen met werkgevers zijn verschillend.

 • Een leerling loopt stage in de horeca. Werd alsmaar bij de spoel gezet. Dit vond zij niet leuk. Heeft toen haar grenzen aangegeven, maar er werd niks aan gedaan. Krijgt ook geen complimenten van de werkgever.
 • 2 andere leerlingen geven aan dit te herkennen. Ook zij geven hun grenzen aan (wat zij best lastig vinden om te doen), maar hebben het gevoel dat er niets mee gedaan wordt. Ze voelen zich niet serieus genomen, niet als volwaardig gezien.
 • Een andere leerling geeft aan het heel erg naar haar zin te hebben. Zij heeft op haar werk wel het gevoel dat ze alles tegen iedereen kan zeggen en kan bij haar leidinggevende terecht. Ze krijgt hulp van de werkgever, er wordt oplossingsgericht gedacht en ze krijgt complimenten en wordt bedankt. Dat vindt ze fijn.

 

Wensen/tips van de jongeren voor werkgevers:
 • Beter luisteren en echt begrijpen wat er wordt gezegd.
 • NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander).

 

Jij bent net zo belangrijk als de directie.

Terugblik op school

De jongeren hebben school als prettig ervaren. Ze geven aan dat docenten altijd hulp boden en dat je naar hen toe kon om te praten. Dit wordt in het werk gemist. Een jongere geeft aan dat er op het werk een vertrouwenspersoon is waar ze naar toe kan. En dat ze ook nog steeds appt met klasgenoten en daar steun vindt.

Toevoeging docent Job Academie:

Blij te horen dat de jongeren school prettig vonden en naar docenten konden als dat nodig was. Wat betreft de ervaringen bij de werkgever:

 • Ze merkt dat de jongeren het lastig vinden om aan te geven waar ze tegenaan lopen en vaak niet als volwaardig worden gezien.
 • Er is na school behoefte aan iemand die ze vertrouwen, een ‘buddy’. Dat zou de werkgever of de jobcoach moeten zijn. Dit is niet altijd zo en dat moet beter worden gewaarborgd.

 

Tip voor de jongeren: Je bent net zo belangrijk als de directie.

Tip voor de werkgever: Ga het gesprek aan en luister écht. Kijk en luister verder dan alleen de woorden. De jongeren wíllen werken. Geef ze de kans om te falen en weer op te staan.

Rol van de ouders

De jongeren krijgen allemaal veel support en liefde van hun ouders. Ze voelen zich gezien en gehoord, wat op het werk niet altijd zo is. Een jongere geeft aan dat ze van hen leert dat het belangrijk is om een band op te bouwen met collega’s en taken over te nemen. En een ander geeft aan dat zijn ouders niet tevreden zijn over de begeleiding en dat ook laten weten.

Rol van de jobcoach

De rol van de jobcoach is voor de jongeren niet altijd duidelijk. Tijdens het gesprek leggen we dit verder uit. De jongeren geven aan dat deze rol mogelijk zeer waardevol voor hen is. Er is nu minimaal contact en de jobcoaches geven aan dat zij druk zijn. Eens per week contact zouden de jongeren fijn vinden.

Rol van de gemeente

Tijdens het gesprek blijkt dat de jongeren niet bekend zijn met wat de gemeente voor hen kan betekenen. Niemand kan vertellen wat de gemeente voor taak heeft. De gemeente is ook niet op school geweest. De jongeren kennen alleen de jobcoach, stage, school en werk (waarbij de jobcoach meestal van de gemeente is).

Wat gaan de jongeren na het gesprek anders doen?

Hierover zijn de jongeren eenduidig: Direct (en bij meer mensen) aangeven als er problemen zijn of als je iets niet leuk vindt. En het niet accepteren als er vervolgens niets mee wordt gedaan!

Toehoorders in gesprek

Na het Arenagesprek van de leerlingen, gingen de ‘toehoorders in de buitenring’ met elkaar in gesprek over wat zij hadden gehoord.  Zaken die de toehoorders opvielen:

 • Leerlingen stappen met een schoolse blik het werk binnen, maar krijgen snel een ‘ondernemersblik’.
 • Het is belangrijk dat de jobcoach tijdig aanhaakt, doorlopend contact heeft, langskomt op  het werk, eerste aanspreekpunt is en betrokken blijft.
 • Warme overdracht en eerder contact tussen school en jobcoaches is nodig, zodat leerlingen ze eerder leren kennen. Dit gebeurt nu nog onvoldoende.
 • Ook ouders zien dat er veel wisselingen zijn in de jobcoaches en dat er te weinig tijd is voor begeleiding.
 • Een toehoorder geeft aan trots te zijn op de leerlingen, maar hun verhaal doet ook pijn:
  Mis de jobcoach écht in dit verhaal, want essentieel in de methodiek van de Job Academie.Merk dat jongeren het idee hebben dat mbo het ideaalbeeld is, maar dat is het niet voor iedereen. Grote wens om van de ‘diplomamaatschappij’ af te komen.
 • Een werkgever geeft aan dat het belangrijk is om ons te realiseren dat dit nieuw is voor iedereen, zowel de werkgever als de werknemer (je eerste baan!). Logisch dat beide partijen zoekende zijn, dat het niet meteen geregeld is en goed gaat. Het is belangrijk om stabiliteit en vertrouwen te bieden als werkgever en ook de thuisomgeving te bekijken.
 • Het is belangrijk dat we niet gaan vingerwijzen, maar echt samenwerken.
 • Er zijn vaak intenties om de juiste dingen te doen, maar financiën zijn een obstakel. We moeten ons niet laten leiden door de grenzen, maar deze oprekken.

Het Arenagesprek bracht partijen die in brede zin betrokken zijn bij de jongeren (vanuit de verschillende schoolbesturen, gemeente Rotterdam, werkgevers, Stichting MEE en ouders) voor het eerst na de coronacrisis weer bij elkaar. Het gaf een mooie inkijk in waar het al goed gaat en laat, vanuit de ervaringen en wensen van de jongeren, duidelijk zien waar nog leemtes en kansen zitten. Hier kan de komende tijd verder aan worden gewerkt.

Ook in Maastricht is een Arenagesprek gehouden. Het verslag daarvan vind je hier.

Ook een Arenagesprek organiseren? In dit handboek vind je meer informatie over onze aanpak.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan